Melkeveien

Det vil her komme ca 38 boliger i løpet av 2017-2021
Se plankart felt B5.2
Byggetrinn 1 (hus 12,13,14 &15) under oppføring